Atong Redillas

Makuha ka sa tingin
0

Makuha ka sa tingin

Elcid (Robin Padilla) and his buddy, Tembong (Dennis Padilla), decided to go to the capital city of the Philippines, Manila to search for greener ...